Sabtu, 09 Juni 2018

BAHAYA SOMBONG

Kesombongan merupakan penyakit rohani istilah arogan yakni mengganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia sehingga ia menghina dan merendahkan orang lain.Sombong adalah penyakit rohani yang tidak kecil bahanya,sipat inilah laksana dinding tebal yang memisahkan seseorang dengan akhlak yang mulia,sebaliknya sifat tersebut menghubungkannya dengan semua akhlak yang rendah dan hina.
Orang yang sudah terjangkit penyakit sombong ini,tidak mungkin lagi dapat menerima nasehat dan kebenaran.Dadanya penuh dengan hasud dan dengki,dan dari mulutnya selalu mengalir celaan dan hinaan.Semua pendapatnya maunya dianggap benar dan harus diikuti,sebaliknya semua pebdapat orang lain sekalipun baik dan benar,namun dianggap salah dan tidak perlu didengar ataupun diikuti.
Sifat sombong ini pantasnya tidak dimiliki oleh manusia,sebab perintis sifat tersebut adalah Iblis laknatullah,yaitu ketika ia bersama Malaikat diperintah Allah azza wa jalla bersujud kepada Nabi Adam a.s,ia membangkang,tidak mau tunduk.Ketika ditanya oleh Allah azza wa jalla,mengapa engkau Iblis tidak mau bersujud hormat kepada Nabi Adam a.s yang telah kami ciptakan?
Segala kesombongan Iblis menjawab:
"Saya lebih dari dirinya.Engkau ciptakan saya dari api,sedangkan ia engkau cipatakan dari tanah(Qs.Al-Araaf:12).
Iblis menyombongkan asal usulnya,lantaran kesombongannya itulah akhirnya Iblis terusir dari surga.
Allah swt berfirman 
" Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri didalamnya,keluarlah,sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina(Qs.Al-Araaf:13).
Beberapa penyebab kesombongan:
Penyakit sombong ini menimpa sebagian orang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu,baik dalam kelebihan keduniaan,maupun kelebihan dalam hal akhirat.Secara garia besar sebab-sebab kesombongan itu dapat terjadi keempat hal:
1Kekuasaan
2.Ilmu Pengetahuan
3.Harta kekayaan
4.Ketampanan/Kecantikan.
Allah swt berfirman dalam Alqur'an:
"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Ku ,mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina(Qs.Al-Mu-min:60).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga pembalap tercepat TDS(tour de singkarak)2019 Kerinci

Kerinci ,Pembalap tercepat TDS fokus untuk mempertahankan jersey tersebut. Bagaimanapun jenis dakian tanjakan, saya akan berupaya sem...