Senin, 04 Juni 2018

DI HARAMKANNYA KHAMR

Allah swt berfirman :
"Wahai orang-orang yang beriman,sesungguhnya meminum khamar,berjudi,berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan termasuk perbuatan syaithan,Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kaluan mendapat keberuntungan". (Al-Maidah:90).
Dari Umar r.a,dia menceritakan,ketika turun ayat tentang khamr,Umar r.a berdo'a: Ya Allah berikanlah kejelasan kepada kami mengenai khamr ini sesuai yang sejelas-jelasnya." Lalu turun ayat yang disebutkan dalam surat Al-baqarah.Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya.Umar r.a berdo'a:"Ya Allah berikanlah penjelasan  kepada kami mengenai khamr sejelas-jelasnya",lalu turun ayat yang tercantum dalam surat An-nisa"Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk.
Dari Anas r.a dia menceritakan,aku pernah menjadi penuang minuman bagi para tamu dirumah Abu Thalhah.Minuman khamr pada hari itu adalah perasan khurma yang belum matang.Lalu Rasulallah saw memerintahkan seorang penyeru ketahuilah sesungguh nya khamr itu di haramkan.Abu Thalhah memerintankan padaku keluarlah dan tumpahkan lah minuman ini,lalu aku menumpahkannya.
Khamr juga dapat merusak sistem syaraf otak,Dari Ibnu Umar r.a ia menceritakan"SuatubharibUmar berkhutbah diatas mimbar Rasulallah saw.Ia mengatakan,sesungguhnya telahbturun ayat yang menyatakan tentang haramnya khamr,yaitu terbuat dari lima macam,Anggur,kurma,biji gandum,gandum dan madu.Khamr adalah minuman yang dapat mengacaukan akal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Cerpen|Diungkap dari kisah nyata, Wisuda di balik jeruji penjara

DI UNGKAP DARI KISAH NYATA| TOGA WISUDA DI BALIK JERUJI PENJARA Malam tak terasa telah menyelimuti tubuh G,angin malam mulai menyeka p...