Senin, 04 Juni 2018

"J I H A D FISABILILLAH"

Allah swt berfirman:
Hai orang-orang yang beriman,sukakah aku tunjukkan padamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang amat pedih.Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulallah dan berjuang dalam menengakkan kalimat Allah dengan harta dan jiwamu,itulah yang baik bagi kalian mengetahui.
Niscaya Allah mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai-sungai disekelilingnya dan tempat-tempat yang baik dalam surga jannatu adn,dan itulah keuntunga yang sangat besar.Dan ada suatu saat yang sangat kamu gemari yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang sudah dekat,dan sampaikan kabar gembira pada orang-orang mu'min(yang beriman)(Qs.Alashaf 10-13).
Abu Harairah r.a berkata Rasulallah s.a.w bersabda: Aku perintahkan berperang dengan orang-orang,sehingga mereka mengakui bahwa Tuhan kecuali Allah, dan Aku utusan Allah,maka bila mereka telah mengakuinya berarti telah terpelihara dari padaku darah dan harta mereka dan perhitungan mereka terserah kepada Allah.(HR.Bukhari,Muslim).

Abu Dawud,dan Abu Ya'la meriwayatkan daru Abu Hurairah:
"Bahwa Jihad itu wajib".
Rasullallah bersabada:" Siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah(kalimat Allah), maka itu fisabilillah(HR.Bukhari,Muslim,Abu Dawud).
Rasullah s.a.w ditanya:Apakah amal yang paling utama?
Jawab Rasullah s.a.w: Iman Percaya kepada Allah dan Rasulnya,ditanya :
Kemudian apa lagi?Rasulalah s.a.w menjawab jihad fisabilillah(HR.Bukhari dan Muslim).

Rasullallah s.a.w bersabda:
Perumpamaan orang  yang berjuang jihad fisabilillah,dan Allah lebih mengetahui terhadap orang yang berjihad fisabilillah itu,bagaikan orang yang berpuasa tidak berhenti,dan bangun ditengah malam tidak terhenti dari sembahyangnya sehingga kembali kerumahnya,dan Allah menjanjikan bagi orang yang berjihad fisabilillah jika mati untuk memasukkannya kedalam surga atau mengembalikan kerumahnya dengan selamat mendapat pahala dan ghanimah.(HR.Bukhari,Muslim).
Abu Hurairah r.a berkata: Rasulallah s.a.w bersabda:
" Sesaa'at dalam jihad fisabillah lebih baik dari pada haji lima puluh kali haji.
(HR.Addaylamy).
Abu Hurairah r.a berkata
Rasulallah s.a.w. bersabda:Surga di bawah naungan senjata(HR.Al-Hakim).
Yakni islam tetap mempunyai senjata yang disiapkan sewaktu-waktu ada tantangan dan kerusuhan,dan kezholiman.
Rasulallah s.a.w bersabda:
Bagi orang yang mati syahid enam kebesaran disis Allah:
1.Diampunkan dosanya ketika darahnya mengalir.
2.Diperlihatkan tempatnya di surga.
3Allah swt berfirman:
Hai orang-orang yang beriman,sukakah aku tunjukkan padamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang amat pedih.Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulallah dan berjuang dalam menengakkan kalimat Allah dengan harta dan jiwamu,itulah yang baik bagi kalian mengetahui.
Niscaya Allah mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai-sungai disekelilingnya dan tempat-tempat yang baik dalam surga jannatu adn,dan itulah keuntunga yang sangat besar.Dan ada suatu saat yang sangat kamu gemari yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang sudah dekat,dan sampaikan kabar gembira pada orang-orang mu'min(yang beriman)(Qs.Alashaf 10-13).

Abu Harairah r.a berkata Rasulallah s.a.w bersabda: Aku perintahkan berperang dengan orang-orang,sehingga mereka mengakui bahwa Tuhan kecuali Allah, dan Aku utusan Allah,maka bila mereka telah mengakuinya berarti telah terpelihara dari padaku darah dan harta mereka dan perhitungan mereka terserah kepada Allah.(HR.Bukhari,Muslim).

Abu Dawud,dan Abu Ya'la meriwayatkan daru Abu Hurairah:
"Bahwa Jihad itu wajib".
Rasullallah bersabada:" Siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah(kalimat Allah), maka itu fisabilillah(HR.Bukhari,Muslim,Abu Dawud).
Rasullah s.a.w ditanya:Apakah amal yang paling utama?
Jawab Rasullah s.a.w: Iman Percaya kepada Allah dan Rasulnya,ditanya :
Kemudian apa lagi?Rasulalah s.a.w menjawab jihad fisabilillah(HR.Bukhari dan Muslim).

Rasullallah s.a.w bersabda:
Perumpamaan orang  yang berjuang jihad fisabilillah,dan Allah lebih mengetahui terhadap orang yang berjihad fisabilillah itu,bagaikan orang yang berpuasa tidak berhenti,dan bangun ditengah malam tidak terhenti dari sembahyangnya sehingga kembali kerumahnya,dan Allah menjanjikan bagi orang yang berjihad fisabilillah jika mati untuk memasukkannya kedalam surga atau mengembalikan kerumahnya dengan selamat mendapat pahala dan ghanimah.(HR.Bukhari,Muslim).
Abu Hurairah r.a berkata: Rasulallah s.a.w bersabda:
" Sesaa'at dalam jihad fisabillah lebih baik dari pada haji lima puluh kali haji.
(HR.Addaylamy).
Abu Hurairah r.a berkata
Rasulallah s.a.w. bersabda:Surga di bawah naungan senjata(HR.Al-Hakim).
Yakni islam tetap mempunyai senjata yang disiapkan sewaktu-waktu ada tantangan dan kerusuhan,dan kezholiman.
Rasulallah s.a.w bersabda:
Bagi orang yang mati syahid enam kebesaran disis Allah:
1.Diampunkan dosanya ketika darahnya mengalir.
2.Diperlihatkan tempatnya di surga.
3.dihindarkan dari siksa kubur.
4.aaman dari ketakutan yang dahsyat dihari akhirat.
5.Diletakkan Mahkota(Karoon)diatas kepalanya yang berhias dengan permata yaqut,tiap yaqut lebih baik dari pada dunia dan seiisinya.
6.Dan dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari.Dan dapat memberi syafaat kepada tujuh puluh keluarga(famili)(HR.Artirmidzy dan Ibnu Majah).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga pembalap tercepat TDS(tour de singkarak)2019 Kerinci

Kerinci ,Pembalap tercepat TDS fokus untuk mempertahankan jersey tersebut. Bagaimanapun jenis dakian tanjakan, saya akan berupaya sem...