Rabu, 18 Juli 2018

INSPIRASI ISLAM "EMPAT DO'A MUSTAJABAH"


          Do'a merupakan salah satu senjata pemungkas bagi setiap manusia dalam mengatasi segala problema kehidupan di alam dunia ini,dengan do'a disertai ikhtiar segala sesuatu urusan akan menjadi mudah untuk diselesaikan dengan ittiqad pada Allah Azza wajalla dengan penuh harap dan dengan tawadhuk pada sang penguasa langit dan seluruh makhluk.Do'a artinya rasa syukur seorang hamba pada Allah Azza Wajalla sebagai Tuhannya atas pemberian dari riski baik itu riski yang belimpah dengan demikian do'a juga sebagai penghambaan seseorang pada Allah Azza wbagi Rabbnya dengan harap rahman dan rahim pada zat dan sifat wujud muthlak Allah.
Dengan demikian dengan do'a yang kita amalkan ini semoga bisa memberikan suatu faedah yang baik untuk kita semua baik dudunia lebih-lebih Insya Allah diakhirat kelak.
Sebagai mana yang disebutkan Allah dalam firmannya yang artinya:

"Bermohon lah Kamu Niscaya aku akan mengabulkan(memperkenankanya)."

Dengan nuansa do'a mustajab yang penulis paparkan memberi manfaatnya yang banyak bagi sipengamal terutama untuk penulis dan seluruh umat islam baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang berakal dan sudah mencapai akhil baliq.Dan dengan do'a ini pula semoga kita menjadi seorang hamba yang taat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan tak lupa mengamalkan salah satu do'a yang mustajab diatas sebagai pembuka hati dan pendobrak kebathilan,penyangga dari keputusasaan dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini.
Amin..
Akhirul salam 
Assalamu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga pembalap tercepat TDS(tour de singkarak)2019 Kerinci

Kerinci ,Pembalap tercepat TDS fokus untuk mempertahankan jersey tersebut. Bagaimanapun jenis dakian tanjakan, saya akan berupaya sem...