Minggu, 29 Juli 2018

Adat Ditanah Kerinci|Agus Diar TV

MENJAJAKI ADAT 
DI TANAH KERINCI
Sejak dulu Kerinci merupakan salah satu daerah yang menganut Matrelinial dimana hubungan maayarakat ditentukan menurut garis keturunan ibu dalam siatem kepemimpinan garis keturunan ibu.Dalam sistem kepemimpinan adanya tiga tingkatan pemangku adat yang disebut adat sko tigo takah yaitu:
a.Sko Depati.
Kedudukan hukumnya beras 100 kerbau seekor dalam pengertian kalau seorang di angkat menjadi depati anak batino harus mempersembahkan(dalam bahasa adat)disebut(menghanguskan)beras 100 kerbau seekor.
b.Sko ninek mamak
Kedudukan hukumya beras 20 kambing seekor setiap orang yang diangkat menjadi Rio(ninek mamak)atau yang sederajat,anak batino harus mempersembahkan beras 20 kambing seekor.
c.Sko Tangganani(anak jantan)
Sebenarnya ini bukan gelar adat,biasanya tengganai adalah seorang anak jantan yang dituakan dalam suatu keluarga,adapun kedudukan hukumnya adalah beras sepinggan ayam seekor.
d.Saluko Adat
"Adat Bersandi Syara,Syarak bersandi Kitabullah".
a.Depati empat pemangku adat lima delapan helai kain alam Kerinci berpusatkan di  Rawang.
b.Depati empat tigo helai kain berpusat di Pulau Sangkar.
c.Pegawe Rayo,Pegawe jenang,suluh bidang alam Kerinci berpusat di Kota Sungai Penuh
d.Siliriang Panjang atau Kelambu Rayo berpusat di Lolo.
e.Tigo Luhah Tanah Sikudung berpusat di Siulak.
f.Lekuk Limo Puluh Tambi berpusat di Lempur.

KEKUATAN ADAT DAN DEPATI
Kekuatan Depati menurut adat dikisahkan" Memenggal putus,memakan habis,membunuh mati".Depati mempunyai hak yang tertinggi untuk memutuskan suatu perkara dalam dusun empat pilar yang disebut:
-Golongan Adat
-Ulama
-Cendikiawan
-Pemuda
Keempat pilar ini merupakan pemimpin formasi sebelum belanda masuk pada tahun 1903 sesudah tahun 1903,golongan empat jenis berubah menjadi informasi leader.
Pemerintahan dusun(pemerintahan depati)tidak bersifat olokrasi,segala masalah dusun,anak kemanakan selalu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.Ninek mamak selalu mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah dalam kelebunnya masing-masing.Dusun terdiri dari beberapa luhah,luhah terdiri dari beberapa perut,perut terdiri dari beberapa luhah,perut terdiri dari beberapa pintu,didalam pintu ada lagi sikat-sikat bentuk pemerintah Kerinci,sebelum kedatangan belanda dengan sistem demokrasi asli,merupakan sistem otonomi murni,ekaekutif adalah depati ninek mamak dan legislatif adalah tuo tengganai cerdik pandai dan sebagai penasehat pemerintah.
Depati Juga mempunyai kekuasaan menghukum dan mndenda diatur dengan adat yang berlaku dengan demikian dwi fungsi berarti depati ini sebagai yudikatif dusun,ini pun berlaku sampai dengan sekarang untuk pemerintah desa.Juga pada zaman penjajahan belanda dan jepang dipergunakan untuk memperkuat penjajahannya di Kerinci dahulu.

Suku Kerinci
Suku Kerinci sebagaimana halnya dengan suku-suku lain di sumatra termasuk ras monggoloid selatan berbahasa austromesia bersasarkan adat istiadat suku Kerinci termasuk dalam katagori melayu paling dekat dengan Minangkabau dan Melayu Jambi.Sebagian suku Kerinci mengutamakan bahasa Kerinci yang memiliki beragam dialeg yang berbeda cukup jauh antara satu tempat dengan tempat lainnya didalam wilayah Kabupaten Kerinci.Untuk bicara dengam pendatang biasanya digunakan bahasa Minang dan bahas Indonesia(yang masih kental dengan dengan sebutan Melayu Tinggi).

Tulisan dan Bahasa Kerinci
Kerinci merupakan salah satu dari sebelas daerah yang ada di Indonesia yang memiliki aksara tertua yang dikenal dengan"Encong Kerinci"(Incung).Sayang tulisan yang dimiliki oleh masyarakat Kerinci tidak diperkenalkan pada masyarakat,ditambahnya lagi tidak adanya usaha dari pemerintah daerah melestarikan tulisan tersebut.

ANALEG KERINCI
Bahasa sehari-hari bagi tiap-tiap desa di Kerinci berbeda-beda.Sebagai contoh kata "TIDAK ADA"
1.Desa Tanjung Pauh 
Bahasa tidak ada(Ijuk).
2.Sungai Penuh
Bahasa tidak ada(Nio).
3.Pondok Tinggi
Bahasa tidak ada(Ijea).
4.Koto Lolo
Bahasa tidak ada(Dakde).
5.Rawang
Bahasa tidak ada(Tidek).
6.Hiang
Bahas tidak ada(Iduk).
7.Sebukar
Bahasa tidak ada(Nyende).
8.Tanah Kampung
Bahasa tidak ada(Ciduok).

Beragam bahasa yang berbeda namun memiliki arti dan makna yang sama.[Ad, dari segala sumber]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga pembalap tercepat TDS(tour de singkarak)2019 Kerinci

Kerinci ,Pembalap tercepat TDS fokus untuk mempertahankan jersey tersebut. Bagaimanapun jenis dakian tanjakan, saya akan berupaya sem...