Langsung ke konten utama

UDHHIYAH IDUL ADHA

Defenisi Udhhiyah
Uddhiyah yaitu hewan uang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasriq,baik berupa unta,sapi,maupun domba,dalam rangka mendekatkan diri pada Allah swt.

1.Hukum Berkurban
Berkurban merupakan ibadah yang syariatkan bagi setiap keluarga muslim yang mampu.Hal ini diterangkan Allah Swt "Maka dirikanlah Shalat karena Rabb-mu dan berkorbanlah(Qs.Al-Kautsar : 2).
Demikian juga diterangkan dalam sebuah hadist dari Abu Ayyub Al-Anshari,dimana dia menceritakan
" Pada masa Rasulallah saw ada seorang laki-laki yang berkurban dengan seekor domba untuk dirinya dan keluarganya"(HR.Ibnu Majah dan Tirmidzi)."
Dikalangan para ulama masih terdapat pendapat mengenai kewajiban berkurban ini.Jumhur ulama berpendapat,bahwa berkurban merupakan suatu amalan yang disunnatkan.Di antara yang berpendapat demikian itu adalah Imam Malik,ia mengatakan"Aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya."Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam Syafi'i.
2.Kapan kurban itu diwajibkan
Berkurban tidak diwajibkan kecuali jika nadzar misalnnya dengan mengatakan "Aku harus menyembelih bewan ini karena Allah."
Menurut Imam Malik,jika seseorang wanita muslimah membeli hewan dengan niat untuk berkurban,maka wajib baginya untuk menyembelihnya.
3.Akhir waktu penyembelihan 
Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah akhir hari tasyriq,hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulallalah saw dalam sebuah hadist  Jubair bin Mutha'im"
"Seluruh hari-hari tasgyriq adalah waktu penyembelihan." (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)."
4.Penyelembihan lebih affdhal dilaksanakan ditempat pelaksanaan shalat.
Penyelembihan hewan kurban lebih afdhal dilaksanakan ditempat pelaksanaan shalat.Hal ini dimaksudkan sebagai syiar agama,sebagaimana yang diaebutkan dalam hadist Ibnu Umar ra:
"Nabi Saw biasa menyembelih kurban ditempat pelaksanaan ibadah shalat ied" (HR.Bukhari).
5.Hukum yang mengenai Hewan kurban
Yang lebih utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah pertama unta,lalu lembu dan selanjutnya domba.Hal ini sesuai dengan hadist yang sabdakan Rasulallah saw:
"Barang siapa mansi junub pada hari jum'at,kemudian berangkat pada urutan pertama,maka ia seolah-olah berkurban seekor unta,barang siapa berangkat pada urutan kedua seolah-olah ia berkorban seekor lembu.Barang siapa berangkat pada urutan ketiga maka seolah-olah dia berkorban seekor domba.Barang siapa berangkat pada urutan keempat,maka seolah-olah ia berkurban seekor ayam dan barang siapa berangkat pada urutan kelima,maka seolah-olah ia berkurban telur" Muthafaqun Alaih).
Disunnatkan hewan kurban yang disembelih baik dan gemuk,sebagaimana yang difirmankan Allah swt:

"Demikianlah(perintah Allah),Dan barang siapa mengagungkannya syiaf-syiar Allah,maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati.(Qs.Al-Hajj:32.).
Maksudnya berkurban dengan hewan yang gemuk dan baik ,demikian menurut Ibnu Abbas.
Tidak diperbolehkan berkurban kambing melainkan yang telah mencapai usia jadza'ah.
Biri-biri atau domba yang berumur lebih dari satu tahun boleh disembelih untuk kurban.Demikian juga maiz(anak kambing)yang telah berumur satu tahun.Adapun pada unta adalah yang berumur lima tahun,dan lembu yang berumur dua tahun.Jurban kambing diperbolehkan untuk satu orang ,sedangkan unta dan lembu bisa untuk tujuh orang.
6.Upah Tukang Sembelih
Tukang sembelih tidak boleh mendapatkan upah dari daging hewan kurban,Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Alibbin abi thalib.
" Rasulallah saw pernah menyuruhku mengurus hewan-hewan kurban,untuk selanjutnya di bagi-bagikan daging dan kulitnya,serta aku juga diperintahkan agar tidak memberi tukang sembelih dari nya.Tetapi kami memberinya dengan sesuatu dari(harta)kami yang lain(HR.Muthafaqun Alaih).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kandungan dan khasiat buah kabau

KANDUGAN KABAU
Foddweninsit kabau : 100 gram
Bagian kabau yang dapat dikonsumsi(food edible) : 100 %
-Energi Kabau : 199 Kkl
-Protein.          : 6,4 gr
-Lemak.           : 1,1 gr
-Karbihidrat.   : 41gr
-Vitamin A.     : 0 IU
-Vitamin C.     : 0 mg
-Kalsium.        : 40 gr
-Fosfor.           : 108 mg
-Zat Besi.        : 1,8 mg
-Vitamin B.     : 0,03 mg
Kabau adalah sejenia buah petai dan jenkol kabau berupa bentuk buahnya yang lonjong,berbentuk seperti kacang polong,namun jika dibelah kulitnya berjejer beberapa buah,berkulit hitam dan berdaging hijau didalamnya,biasanya tanaman ini hidup didaerah hutan Sumatera dan Jawa.
Buah ini berbau tidak sedap seperti petai dan jengkol inilah yang menjadikan kabau dengan nama lain julang jaling tentu tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia,namun kebanyakan orang suka lalap ini dikarenakan bau menyengat,buah ini berbau tajam dan mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan.

KHASIAT BUAH KABAU
-Mengatasi sembelit(susah buang air …

ADAT SEBENARNYA ADAT,ADAT YANG DI ADATKAN,ADAT NAN TERADAT,ADAT ISTIADAT DI ALAM KERINCI

"Tulisan yang dihimpun dari berbagai sumber mengenai seluk-beluk Adat sebenarnya,Adat yang di Adatkan,Adat yang ter Adat,dan Adat Istiadat di daerah Kerinci,Provinsi Jambi,yang belum banyak dipublikasikan,dengan harapan dapat bermanfaat,bagi pelestarian Adat dan Kebudayaan di Kabupaten Kerinci." Kabupaten Kerinci Berada di Provinsi Jambi mempunyai kebudayaan adat yang sangat kompoten di setiap daerah-daerahnya yang ada dengan berlandas dan bertumpu pada"Adat Bersandi Syarak,Syarak Bersendi Kitabullah","Syarak mangato Adat iyo Mamakai".Kerinci,Jambi berjarak 450 kilometer perjalanan dari  Kota Jambi dengan jarak tempuhnya sekitar 7 sampai delapan jam dengan menggunakan transportasi roda empat baik milik pribadi atau transportasi travel yang disewakan,perjalanan menuju Kabupaten Kerinci dengan jalannya sudah teramat bagus dan ketika sampai pada Gerbang Kabupaten Kerinci kita akan dapat melihat tulisan pada gerpang gapura dengan  tulisan"Selamat Dat…

TRAVEL CAHAYA KERINCI TERJUN KEJURANG|Agus Diar TV

Proses evakuasi Travel cahaya Kerinci
TRAVEL CAHAYA KERINCI MENGALAMI KECELAKAAN DAN TERJUN KEJURANG

Segala hal atas nama musibah tentu saja tidak kita inginkan dan kita undang kali ini musibah terjadi menimpa Travel cahaya Kerinci yang beralokasi dilahan panjang,kira-kira jm 02 dinihari 08/11/08.Travel Cahaya Kerinci mengalami oleng dan terjun kejurang dengan kondisi mobil travel yang memprihatinkan.Dari data yang didapat belum diketahui,jumlah dan penumpang pada Travel  Cahaya Kerinci. Sungguh kejadian memilukan bagi transportasi yang berada di Kerinci.Toh barangkali supir terlali lelah dalam mengemudikan Travel transportasi Cahaya Kerinci.Dengan kejadian ini pula mengingatkan pada semua sopir-sopir,agar mengemudikan kendaraan hendaknya berhati-hati.Agar kejadian yang menimpa Travel Cahaya Kerinci bisa menjadi contoh buat transportasi lainnya.Kejadian ini pula bukan hal yang disengaja,memang tiap-tiap musibah yang datang menimpa kita tidak mengetahui kapan dan dimana tempat dan wakt…