Rabu, 19 September 2018

Azab Allah swt terhadap orang-orang Dzhalim(Aniaya)


Anas r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda:
Dzhalim ada tiga macam :
Dzhalim yang tidak akan diampun Allah,dzhalim yang mudah diampun allah,dzalhim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah.
Adapun dzhalim yang tidak diampunkan Allah,maka iti syirik(mempersekutukan)Allah dengan sesuatu apapun,firman Allah : Sesungguhnya syirik dan dzhalim yang sangat besar.adapun dzhalim yang mudah diampunkan Allah,maka perbuatan ma'siyat antara manusia terhadap Allah,adapun dzhalim yang tidak dibiarkan Allah yaitu dzhalim yang terjadi diantara manusia dengan sesamanya,maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya dihadapan Allah.(HR. Albazzar,Atthayalisi).

Abdullah bin Unair r.a berkata : saya telah mendengar Rasulallah s.a.w bersabda  yang artinya :
"Kelak pada hari kiamat semua manusia akan dihimpun dalam keadaan telanjang bulat,belum(sunat)atau khitan dan sendirian,lalu dipanggil oleh suara yang didengar oleh yang jauh sama dekat : Akulah raja yang akan menuntut yang tidak boleh seorang ahli surga masuk ke surga jika masih orang ahli neraka menuntut yang boleh masuk surga jika ada ahli surga yang menuntutnya atas pengeniayaan,walau sekedar tempelengan atau lebih dari itu,demikian pula tidak boleh seorang ahli neraka masuk neraka sedang masih akan menuntut suatu pengeniyaan,sekecil tempelengan atau lebih dari itu, dan Tuhan tidak dzhalim pada siapapun.Kami bertanya : Ya Rasulallah bagaimana kami menghadap kepada Allah dengan telanjang bukat? Jawab Nabi s.a.w :Pembalasan dengan hasanat dan sayyi'at,dan Tuhanmu tidak dzhalim pada siappun.

Ibnu Abbas berkata :
Kelak pada hari kiamat akan dihadapkan seorang hamba, dan disiarkan dimuka umum : Inilah Fulan bin Fulan siapa yang merasa ada haknya,maka dipersilahkan menuntut haknya. Maka ketika itu seorang wanita merasa gembira karena ia berhak menuntut anak saudaranya,kemudian membaca : Tidak ada nazab keturunan pada ketika itu, dan mereka tidak hanya menanya. Kemudian mengampunkan dari haknya sesukanya dan tidak mengampunkan dari haknya sesukanya dan tidak mengampunkan dari hak sesama manusia sedikitpun. Lalu ditegakkan orang itu dimuka orang banyak, dan Allah berfirman : pada semua yang berhak : Silahkan untuk menerima hakmu. Lalu orang itu berkata : Ya Rabby, dunia sudah musnah maka dari manakah aku akan mengembalikan hak mereka. Maka Allah berfirman pad Malaikatnya : 
Ambillah dari hasanat orang itu dan berikan pada orang yang menuntut haknya,sebanyak tuntutannya, Maka bila seorang waliyullah dan masih ada disisa hasanatnya walau seberat zarrah(debu/ataom). maka Allah berkenan melipat gandakan hasantnya sehingga dapat masuk surga. Sebaliknya bila ia seorang yang celaka dan ternyata tidak ada hasanatnya, sehingga Malaikat berkata : Ya Tuhan hasanat sudah habis, sedang orang-orang menuntut masih belum selesai
 Maka Firman Allah : Ambillah dari sayyi'at orang-orang yanng menuntut dan gabungkan kedalam sayyi'at orang yang dituntut,kemudian berikan padanya tanda masuk kedalam neraka.
Amr bin Dinar berkata : Dahulu pada seorang dari Bani Isra'il ketika ia sedang berada ditepi laut, ketika itu melihat orang berseru dengan suara yang lantang : Ingatlah siapa yang telah melihat aku,maka janganlah berlaku dzhalim pada siapun. Maka didekati oleh Bani Isra'lil itu dan bertanya : Hai hamba Allah mengapakah, dan apakah kabarmu? Jawabnya : Ketahuilah bahwa aku dahulu seorang polisi, pada suatu hari ketika ditepi laut, melihat seorang penggail, telah mendapatkan ikan, maka saya minta, tetapi ia menolak, maka segera saya pukul kepalanya dengan pecutku lalu saya ambil ikannya itu dengan paksa dan segeralah saya bawa, tiba-tiba ikan itu telah menggigit jariku, maka aku berusaha untuk melepaskan jariku telah bengkak, tampak padanya bekas gigitan ikan itu. Kemudian saya bawa kedokter, dan ketika diperiksa, ia menyatakan penyakit ini takkan sembuh kecuali harus dipotong ibu jarimu, bila tidak mungkin dapat membawa kematianmu, maka saya turut keterangan dokter,dan di potong ibu jariku, kemudian menjalar sakitnya sampai ketelapak tangan hingga membuat aku tidak dapat tidur,karena sangat sakit(nyeri),sehingga dokter menyarankan dipotong telapak tanganku juga aku turut dan setelah selesai sakitnya naik kelengan, demikian  membuat aku tidak dapat tidur atau tenang sedikitpun,sehingga dipotong lenganku sampai siku, kemudian menjalar penyakitnya kesepir sehingga dinyatakan dipotong hinggga batas bahu, dan ketika telah dipotong hingga bahu. ada orang bertanya padaku : Apa sebab penyakakitmu itu?  Lalu aku ceritakan padanya cerita ikan itu,lalu ia berkata : Andaikan anda sejak pertama untuk segera pergi pada orang mengail ikan itu untuk minta maaf dan minta halalnya,tentu tidak akan sampai dipotong tanganmu, maka kini lrbih baik anda pergi kepadanya,mintalah relanya serta minta maaf padanya,sebelum menjalar semua penyakitmu itu kesemua badanmu. Maka segera aku berusaha mencari penggail itu sanpai bertemu padanya, dan ketika saya bertemu saya berlutut dikakinya,menciumi kakinya sambil menangis, lalu berkata : Tuanku aku minta maaf padamu lalu bertanya siapa emgkau? Jawabku aku lahbyang merampas hakmu dulu berupa ikan dan aku perlihatkan padanya semua yang terjadi padaku lalu ia menangis dan berkata aku sudah menghalalkanmu  dan aku maafkan padamu,setelah aku melihat kejadian ini.Lalu aku bertanya padanya,menganiaya dengan kekuatan nya atas kelemahanku,karena balasnya ia dan perlihatkan padaku kekuasaan terhadap orang itu, Lalu berkata  : Ini Allah Azza Wa Jalla diperlihatkan kekuasaannya terhadap diriku,dan kini aku bertaubat kepada Allah dari semua yang telah aku lakukan dahulu-dahulu.

Dzhalim ialah : Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.Dan berbuat sewenang-wenang terhadap hak orang lain.Dan merampas hak dengan paksa.Dan kedua-duanya perbuatan haram, bahkan orang berani menghalalkan ia menjadi kafir,meskipun hak itu berupa sebutir buah atau biji.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sastra Lisan Kerinci

  SASTRA LISAN DI KERINCI Berdasarkan faktor geografis-Nya Kerinci adalah daerah yang strategis, bentuknya yang seperti kuali yang dat...