Selasa, 18 September 2018

FADHILAH MEMBACA SELAWAT ATAS NABI MUHAMMAD S.A.W


Dalam kitab Alhilyah, Abu Naim meriwayatkan : Ada seorang berjalan dihadapan Rasulallah s.a.w dengan membawa rusa yang baru didapat dari memburu,tiba-tiba rusa itu berkata : Ya Rasulallah sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusu,dan mereka kini lapar, karena itu suruhlah orang ini melepaskan aku untuk menyusui anak-anakku, kemudian aku kembali bagaimana?Jawab Rusa :Jika engkau tidak kembali Allah mengutuk padaku bagaikan orang yang mendengar namamu disebut padanya dan tiba-tiba ia tidak membaca  selawat padamu. Lalu Nabi s.a.w menyuruh orang itu : Lepaskanlah rusamu ini,dan aku yang menjamin akan kembali rusamu ini.Kemudian pergilah rusa itu,kemudian ia kembali.Maka turunlah Malaikat Jibril a.s dan berkata :Ya Muhammad Allah menyampaikan salam padamu dan berfirman :"Demi kemulyaan dan kebesaranku,sesungguhnya aku lebih kasih pada ummatku lebih dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya dan aku akan mengembalikan mereka padamu sebagimana kembalinya rusa itu padaku.

Memperbanyak membaca selawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad s.a.w,benar-benar dianjurkan,walau dalam bentuk yang singkat,Yaitu : Allahumma shalli Muhammad wa  alihi wasallim.Dan tiada seorang yang telah mengetahui pahala kemudian meninggalkannya atau meremehkannya,melainkan itu pertanda bahwa ia meremehkan agama,dan bila membaca selawat yang sempurna,maka akan lebih utama,sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda : Jika kamu membaca selawat atasku maka sempurnakanlah dan perbaikilah, karena kamu tidak mengetahui kemungkinan selawat itu langsung disampaikan kepadaku.

Ada seorang ketika ia berhajji selalu membaca selawat Nabi s.a.w dalam segela tempat yang mustajab dan ketika ditanya :Mengapakah kamu tidak membaca do'a-do'a yang matsur dari Nabi s.a.w di tempat-tempat tertentu ini?Maka ia lebih dahulu minta maaf kemudian menjawab dan menerangkan bahwa ia keluar bersama ayahnya menuju hajji,dan ketika sampai di Basrah,tiba-tiba ayahnya meninggal dunia,sedang mukanya berubah bagaikan himar,maka saya merasa sangat sedih terhadap yang sedemikian dan mempengaruhi perasaanku,dan ketika itu aku tertidur dalam keadaan yang sedemikian tiba-tiba bermimpi bertemu dengan Nabi s.a.w maka langsung saya pegang tangannya dan saya beritahukan keadaan ayah, maka sabda Nabi s.a.w ayahmu makan riba,sedang pemakan riba itu memang sedemikian keadaannya,tapi ia memabaca selawat padaku tiap malam seratus kali, karena itu ketika disampaikan Malaikat keadaan ayahmu,maka segera saya minta izin memberikan syafaat untuk ayahmu dan Allah Azza Wa Jalla mengizinkan padaku,tiba-tiba saya bangun tidur dan wajah ayahku telah berubah bagaikan bulan purnama dan setelah saya kubur terdengar suara,keselamatan ayahmu karena suka dan sering membaca selawat atas Nabi Muhammad s.a.w karena itulah maka aku sumpah untuk diriku, tidak akan meninggalkan untuk berselawat atas Nabi s.aw dalam segala keadaan dan dimanapun berada.

Ada seorang pedagang meninggal dunia,harta dan dua anak laki-lakinya tiga helai rambut Nabi s.a.w maka dibagikan harta itu dua bagian,masing-masing menerima bagian dari tiga helai rambut itu dibagi menjadi satu-satu,dan tinggal satu,maka berkata saudara yang tua,lebih baik kita potong dua,dan kita bagi sama,tetapi yang muda berkata : Jangan,ini berkas rambut Nabi s.a.w maka berkata yang tua : Maka ambillah tiga-tiga rambut ini dan serahkan padaku semua hartamu? Jawab yang muda : Baik,maka disarankan semua harta bagiannya,dan diterima tiga helai rambut Nabi s.a.w itu,maka rambut itu selalu disimpan dalam sakunya,tiap-tiap ia mengeluarkannya ia baca selawat atas Nabi s.a.w.Kemudian tidak lama dari kejadian itu,yang muda dapat berkah rizki dan makin kaya,dan yang tua makin habis harta kekayaannya yang diterima oleh ahli waris orang tuanya.Kemudian ketika yang muda itu mati,ada seorang saleh didusun itu bermimpi  bertemu dengan Nabi s.aw dan memberi tahu pada orang-orang, siapa yang berhajat minta sesuatu pada Allah Azza Wa Jalla,dan mintalah pada Allah didekat kubur anak muda itu,maka Allah menerimanya. Demikianlah,bila Allah menerima amal seseorang,maka penerimaan Allah dapat luas kepada orang-orang yang berdekatan dengan orang yang telah diterima itu,sebagaimana bila Allah menerima dari seseorang yang sembahyang jama'ah,maka semua yang ikut berjamaah itu diterima semuanya,karena telah diterimanya seorang itu.

Asyibsybli mimpi seorang tetangganya yang telah mati,maka orang itu berkata saya telah menghadapi kesukaran yang besar sekali yaitu merasa gugup bingung ketika menghadapi pertanyaan kedua Malaikat,sehingga saya heran : Mengapa saya harus bigung padahal mati dalam keadaan islam,tiba-tiba ada suara : Itu akibat kecerobohanmu didalam dunia,dan ketika aku dipukul Malaikat,tiba-tiba datang seorang yang bagus dan harum baunya,lalu ia mengingatkan jawaban pertanyaan itu,sehingga lancarlah akan menjawabnya,lalu saya tanya : Siapakah anda semoga Allah merahmati anda? Jawabnya :Aku orang yang dijadikan oleh Allah dari bacaan selawatmu atas Nabi s.a.w dan aku ditugaskan membantu anda dalam kesukaran.

Seorang Ibu memimpikan anaknya yang telah mati,dan tersiksa,maka ia merasa sangat susah dan menangis karenanya,kemudian dilain malam mimpi pula bertemu pada anak itu,tetapi keadaannya kini mendapat rahmat dan terang,lalu ditanya tentang adanya perubahan itu?Jawabnya :Ada seorang berjalan diatas kubur ini maka aku mendapat bagian berupa pengampunan.

Ada orang salih menetapkan sebagai wiridnya bacaan selawat yang tertentu diwaktu malam jika ia akan tidur,dan suatu malam ketika ia telah tidur,tiba-tiba melihat Nabi S.a.w seakan-akan kerumahnya,sehingga rumah itu terang bercahaya,lalu Nabi s.a.w bersabda : Berikan padaku mulut yang banyak membaca selawat atasku,untuk aku cium,maka aku merasa malu,dan aku berikan pada pipiku,lalu ia menciumnya,kemudian aku terbangun sedang rumah masih semerbak harum kasturi,sedang pipiku berbekas ciuman Nabi s.a.w juga berbau harum hingga delapan hari.

Seorang salih melihat Abu Hafsh Al-ghakidi dan bertanya padanya : Bagaimana keadaanmu?Jawabnya Allah mengampunkan dan merahmati aku lalu memasukkan aku ke surga."Subhanallah".
Lalu ditanya : Oleh sebab amal apa? Jawabnya : Ketika dihadapkan kehadapan Tuhan,dan diperintahkan pada Malaikat untuk memperhitungkan amal perbuatanku,tiba-tiba mereka mendapatkan dosa-dosaku,dan bacaan selawatku atas Nabi s.a.w cukup banyak.Maka Allah Azza Wa Jalla berfirman pada Malaikat"Cukupkanlah jangan diteruskan,bawalah ia masuk ke surga".

Semoga Allah memasukkan kita kedalam surga tanpa hisab berkat Nabi s.a.w yang memberi syafaa'at pada semua ummat di hari kiamat.
"Wha shallallahu ala sayyidina Muhammad ada ma zakarahudz dzakirun,Wa adada ma gha falaha an zikrihil ghafilun.

"Berbagi itu Indah".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

The type of woman to be married in Islam

From Mugribin bin Syu'bah, he said: I once proposed a woman, then the Prophet S.a.w said: Look because, that will preserve the lo...