Minggu, 30 September 2018

Menerangkan sangkakala,kebangkitan dan tempat berkumpul


  Ketahuilah bahwa Isrofil a.s.mempunyai tanduk dan telah Allah SWT,jadikan Lauhum  Mahfudz dan intan yang putih panjangngnya tujuh kali jarak antara langit dan bumi.Digantungkan dia di Arsy.Dan tertulis dalam Lauhum tersebut semua yang berwujud hingga hari kiamat.

BENTUK DAN RUPA MALAIKAT ISROFIL A.S
Isrofil a.s mempunyai empat sayap,satu sayap di Masyirik,satu sayap di Maghrib,satu sayap menutupinya dan satu sayap yang digunakan menutupi sesuatu olehnya,kepala dan wajahnya sangat pucat lantaran talut pada Alllah SWT.Selalu menyungkurkan kepalanya untuk memandang arsy,salah satu tiang Arsy pada pundak pundak Isrofil a.s,dan tidak lah ia kuat menahan Arsy kecuali dengan takdir Allah SWT,seakan bagaikan burung sejoli,apabila Allah SWT hendak menentukan sesuatu pada Lauh maka dibukakan tutup pada wajahnya dan dia perhatikan apa yang ditaqdirkan Allah SWT dari ketentuan dan perkara.Dan tidak ada bagi Malaikat yang tempatnya dekat dengan Arsy kecuali Isrofil a.s dengan jarak antara tujuh hijab.Jarak antara tujuh hijab yang satu dengan yang lain sekitar 500 tahun.Jarak antara Jibril dan Isrofil dan tujuh puluh hijab.

ALLAH SWT MELETAKKAN SANGKAKALA PADA MALAIKAT ISROFIL A.S
Telah diletakkan sangkakala pada pahanya disebelah kanan,sedang kepala sangkakala itu pada mulutnya.Beliau selalu memperhatikan perintah Allah SWT,kapan datangnya,jika telah tiba ditiupkan sangkakala itu dan apabila trlah cukup usia dunia maka mendekatlah sangkakala itu pada wajah Isrofil a.s.Lalu dia kumpulkan sayap-sayapnya yang empat itu dan ditiuplah sangkakal tersebut.

MALAIKAT IZRAIL A.S DAN KETERANGAN 
Dikatakan pula bahwa Malaikat Maut menjadikan salah satu dari telapak tangannya dibawah bumi yang tujuh,sedangkan yang lain diatas langit yang ketujuh.Maka ia ambil ruh-ruh penghuni langit dan bumi dan tiada tinggal sesuatu apapun kecuali golongan Iblis La'natullah 'Alaihi,dan tidak pula ada yang tinggal dilangit kecuali Jibril a.s,Mikail a.s,Isrofil a.s,dan Isroil a.s dan mereka itulah yang dikecualikan Allah SWT.
Firman Allah SWT  dalam QS.Azzumar : 68 
Artinya :
Dan ketika sangkakala ditiup,maka tergeletaklah semua yang yang dilangit dan dibumi,kecuali yang dikehendaki Allah(untuk hidup.

ABU HURAIRAH R.A MENERANGKAN TENTANG SANGKAKALA MENURUT HADIST RASULALLAH S.A.W
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Rasulallah s.a.w bersabda :
Artinya : Allah menjadikan sangkakala yang mempunyai empat cabang :
-Cabang pertama di Magrib
-Satu cabang di Masryik
-Satu cabang dibawah bumi ketujuh yang paling bawah 
-Satu cabang diatas langit ketujuh yang paling atas.
Dan didalam sangkakala tersebut terdapat pintu-pintu ruh-ruh dan terdapat pula tujuh pulu rumah.Satu rumah terdapat ruh-ruh para Nabi,dan satu rumah terdapat ruhnya para Malaikat,satu rumah terdapat ruh-ruhnya para Jin,satu rumah terdapat ruh-ruh hewan-hewan melata, seperti semut dan lain-lain,sampai genap tujuh puluh rumah dengan tujuh puluh jenis makhluk.

Allah SWT memberikan sangkakala tersebut pada Isrofil a.s,lalu ialah yang meletakkan sangkakala tersebut pada mulutnya,dengan menunggu perintah kapan harus dia tiup dengan tiga tiupan. 
Tiupan yang pertama yaitu tiupan menggetarkan.
Tiupan kedua ; Tiuoan yang mematikan
Tiupan ketiga ; Tiupan untuk berbangkit.

Hudzaifah bertanya pada Rasulallah s.a.w,Wahai Rasulallah bagaimanakah keadaan mahkluk ketika sangkakala ditiup?

Rasulallah s.a.w bersabda dengan artinya :
Wahai Hudzaifah,demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-NYA,Disaat sangkakala ditiup tibalah hari kiamat,seseorang yang telah mengangkat sesuap nasi untuk dimakan,tetapi tidak dimakannya,dan pakaian yang ada dimukanya tetapi tidak dikenakannya,sedangkan gelas terdapat di mulutnya tetapi tidak diminumnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Get to know women who are to be proposed in Islam

 KNOWING WOMEN   WHICH WILL BE HUNGER   BEFORE MARRIAGE.   Application is the first step of a marriage. This has been prescribed b...