Senin, 05 November 2018

Ustadz AGUS |Iblis menyombongkan asal-usulnya |Agus Diar TV


KESOMBONGAN IBLIS DAN ASAL USULNYA
Sifat-sifat sombong ini sudah sepantasnya tidak dimiliki oleh manusia,sebab perintis sifat tersebut adalah Iblis Lakantulllah,yaitu ketika ia bersama para Malaikat diperintahkan Allah Swt hormat dan sujud pada Nabi Adam a.s,Iblis membangkang,tidak mau sujud dan tunduk.Ketika ditanya oleh Allah Swt,mengapa engkau Iblis tidak mau sujud,tunduk dan hormat pada Nabi Adam a.s yang telah AKU ciptakan Iblis dengan sombong menjawab : 
Sebagaimana yang difirman Allah Swt dalam Al-Qur'an :
Saya lebih baik darinya,Engkau ciptakan saya dari api,sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah(Qs.Al-A'raaf :12).

IBLIS MENYOMBONGKAN ASAL USUL-USULNYA DAN KARENA KESOMBOBGANNYA IBLIS LAKNATULLAH TERUSIR DARI SURGA
Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman :
Artinya : Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri didalamnya,keluarlah,sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina(Qs.Al-Araaf : 13).
Ternyata langkah Iblis laknatullah ini diikuti oleh semua penantang dan pembangkang agama dari zaman dahulu sampai sekarang,bahkan sampai akhir zaman.Kita barangkali sama-sama masih ingat bagaimana sejarah Fir'aun,ketika menerima da'wah yang disampaikan oleh Nabi Musa a.s,bagaimana sombongnya orang-orang yahudi yang mendurhakai Allah Swt dan menyalib Nabi Isya a.s sedangkan yang disalibnya bukanlah Nabi Isya a.s melainkan Yudas Eskhariot murid dari nabi Isya a.s yang membelot dari Nabi Isya a.s dan wajah dari Yudas EsKhariot diserupakan Allah Swt dengan bentuk yang serupa dengan Nabi Isya a.s,diikuti pula dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau mengikuti ajaran Baginda Rasulallah s.a.w.Dengan alasan mereka mampu dan lebih berpengalaman.Namun yang jelas,segala sesuatu sepanjang kurun sejarah-sejarah Islam,manusia pertama sampai masa kini,bahkan sampai hari kiamat,orang-orang yang sombong pasti akan menemui kehancuran dan kemusnahan.Cepat atau lambat,itu pasti akan menjadi kenyataan.

BEBERAPA SIFAT SOMBONG YANG DITIMBULKAN OLEH BISIKAN IBLIS LAKNATULLAH.
Penyakit sombong ini timbul karena mengangap dirinya yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu,baik kelebihan dalam hal keduniaan,maupun kelebihan dalam hal keakhiratan.secara garis besar sebab-sebab kesombongan itu dapat terjadi karena empat faktor.
Pertama Kekuasaan
Kedua Ilmu Pengetahuan
Ketiga Harta kekayaan
Keempat Karena Ketampanan dan Kecantikan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sastra Lisan Kerinci

  SASTRA LISAN DI KERINCI Berdasarkan faktor geografis-Nya Kerinci adalah daerah yang strategis, bentuknya yang seperti kuali yang dat...